Adatvédelem

Az eladó:

Az eladó minden termék esetében a Ker-Plan Kft.

Ker-Plan Kft. adatai:

Cégnév: Ker-Plan Kft.

Székhely: 7100 Szekszárd, Palánki út 11.

Adószám: 11286525-2-17

Cégjegyzékszám: 17-09-002191

Ügyvezető: Vecsei Kriszta Virág

Bankszámlaszám: OTP Bank 11746005-20137065

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus elérhetőség:

info@nincstobbejofiu.hu

Telefonos elérhetőség: 06-30-690-3311

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a Nincs Többé Jófiú internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatók

Elektronikus önfejlesztő csomagok

Rendelés menete / webáruház használata:

1. Válassza ki a megfelelő csomagot

2. Kattintson a megfelelő gombra (Alap csomag/Prémium csomag/VIP csomag)

3. Egy PayPal oldal ugrik be, ahol ön vagy bejelentkezik, vagy regisztrál egy felhasználót PayPalon.

4. Miután megtörtént a fizetés, a weboldal átirányítja önt egy linkre, ahol letöltheti a vásárolt termékeit.

Vételár, fizetési feltételek:

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk bruttó vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

A vételár kiegyenlítése az alábbi módokon történhet, ezek között szabadon kiválaszthatja, hogy az Ön számára melyik a legkényelmesebb:

· PayPalon keresztül

· Online átutalással vagy banki befizetéssel (Ez esetben 1000 Ft szervízdíjat számolunk fel, a vásárlásról előtte e-mail egyeztetés szükséges az info@nincstobbejofiu.hu címen)

· Személyes átvétellel előzetes egyeztetés alapján

A vásárlástól való elállás joga:

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül.

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

A törvény további részletei megtekintése itt.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza a Ker-

Plan Kft. oldalain megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése,

szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok

kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó

tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen

Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a Ker-Plan Kft. oldalain. Fenntartjuk

magunknak a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Kötelezőnek ismerjük

el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely

jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk (info kukac nincstobbejofiu.hu) és kollégánk megválaszolja kérdését. Elkötelezettek vagyunk a szolgáltatásaink minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Bíró Bence Péter

Telephely: 7 1 0 0 Szekszárd, P a l á n k i u. 11

Weboldal: nincstobbejofiu.hu - továbbiakban: „Weboldal”

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-77431/2014.

Adatkezelési alapelvek

Oldalunkszámára alapvetőcél a látogatók személyes adatainak védelme,

kiemelten fontosnak tartjuk a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben

tartását. Látogatóink személyes adatait bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az

alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat,

melyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk és betartunk.

Adatvédelmi koncepciónk a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik,

melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszünk.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

• A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

• A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;

• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

• A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

Az adatkezelés célja

• Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, az érdeklődőkkel és a vevőkkel történő kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, akciók, DM levelek, SMS-ek küldése által.

• Terméke rendelése esetén a felhasználó azonosíthatósága a rendelés teljesítéséhez, kiszállításához, illetve a vásárlással kapcsolatos egyéb célok miatt (rendelés lemondása, módosítása, stb.), azaz ügyfél adatkezelés.

• A felhasználó értesítése a Weboldallal kapcsolatos változásokról, hírekről, információkról hírlevél formájában.

• Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése, saját felhasználásra.

Az adatkezelés időtartama

• A regisztráció során megadott adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a felhasználó azok törlését nem kéri.

• Az oldalainkon leadott megrendelésből készült számla adatai a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra kerülnek tárolásra.

• A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatok (IP-cím, operációs rendszer,

böngésző típusa, stb.) 1 évig tárolódnak, ezt követően Üzemeltető csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrzi meg őket.

Az oldalon adatkezelést végzünk, harmadik fél részére személyes adatokat nem adunk ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználók adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket oldalunk korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A oldalon különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjtünk felhasználóinkról. Az oldal látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy az oldalon a rendelés csak regisztráció után, egy átlátható vásárlási folyamat keretén belül adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján kötelesek vagyunk a megkereső állami hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden jogszabályi feltétele adott, úgy a hatóság kérésének eleget teszünk, mert azt nem tagadhatjuk meg. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az oldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra.

Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatokhoz az Üzemeltető és megbízottja, Kis-Szölgyémi Ákos e.v. férhet hozzá, valamint a saját személyes adataihoz minden regisztrált látogató a Saját fiók oldalán keresztül, ahol adatai nagy részét bármikor módosíthatja is. Üzemeltető az oldal böngészése során rögzített technikai információkat (IP cím, látogatás időtartama, böngésző típusa, stb.) kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok egy esetleges szerverre történő „betörés” következtében se kerülhessenek illetéktelen kezére, illetve tudása szerint a legjobb védekezési módszereket alkalmazza az előbbi elkerülése végett. Tökéletes védelem természetesen nem létezik, de az üzemeltető minden erejével azon van, hogy a maximális védelmi szintet tudja fenntartani.

Az oldal látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

Az oldal látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét.

Az oldal látogatásához nincs szükség adatszolgáltatásra, de a vásárláshoz, illetve a kényelmesebb vásárlás miatti regisztrációhoz már személyes adatok (név, email cím, lakcím, szállítási cím, telefonszám, esetleg cégnév) megadása szükséges.

Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, amely a webáruház rendszerének folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

A felhasználó jogai, adatok helyesbítése, törlése, zárolása

• A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Ha a felhasználó nem engedélyezi adatainak marketing célokra történő felhasználását, ezen írásban, vagy telefonon kijelentett kérését az Üzemeltető tiszteletben tartja és a megállapodottak szerint cselekszik.

• A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a felhasználó az oldal Saját fiók oldalán keresztül maga is módosíthatja, helyesbítheti. Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján (számviteli törvény) szükséges adatkezelésre, azokat Üzemeltető a szükséges időtartamig megőrzi.

• A felhasználó kérheti adatainak zárolását. Üzemetető törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az-az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A felhasználó adatai törlését, helyesbítését, zárolását írásban postai úton a Ker-Plan Kft.

Vásárló regisztráció

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne az oldalainkon, úgy az első vásárlás

alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is (Regisztráció), így a vásárló

számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint

a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél

igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben

visszaigazolja a rendszer. A Regisztráció a vásárláshoz, a számlázáshoz és a

megrendeléshez szükséges. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni.

Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért A Ker-Plan Kft. felelősséget nem

vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy technikai jellegű üzenetet küldjünk számukra. A regisztrált adatokat kérelemre késedelem nélkül töröljük a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan

vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.A regisztrációkor

megadott adatok kezelése külön adatbáziskezelő szoftver technikai automatizmusként

történő alkalmazásával is lehetséges.

Hírlevél igénylés

Az oldalainkon a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben

a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél ablakban megadhatja e-

mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy

hírlevelet küldjünk a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető. A

Ker-Plan Kft. törekszik olyan automata rendszer alkalmazására, amely lehetővé teszi, hogy a törlés iránti igény egyetlen gombnyomással automatikusan megvalósuljon.

Kapcsolat, Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a következő törvények tartalmazzák:

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv., adatvédelmi törvény)

• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

Üzemeltető ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát tisztázni tudjon, így a felmerülő adatvédelmi kérdésekről szívesen konzultál elérhetőségein.

Anonim látogatóazonosító („cookie”) elhelyezése

Az anonim látogatóazonosító („cookie”, „süti”) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a

látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás (belépés) funkció nem működik, ha a cookie-k elfogadása a böngészőben tiltva van.

Nemcsak a Weboldal küld a látogató böngészőjének cookie-t, de külső, független auditáló szolgáltatás (Google Analytics) is méri az oldal látogatását ilyen eszközzel. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni.

A Weboldal ún. remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és a Facebook internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a Google és a Facebook cookie-kat használ. A Weboldal ún. konverziókövetést használ a Google Adwords és Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.

Látogató letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban: http://www.google.com/settings/ads. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) további külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja. A Weboldalon a Facebook ún. tetszik-gombjai (like-gombok) elérhetőek. Ezek a gombok szintén helyeznek el cookie-kat a látogató böngészőjében. A Facebook adatkezelési irányelveiről a http://www.facebook.com/about/privacy/ weboldalon lehet részletesen tájékozódni. A Weboldal a Facebook ún. konverziókövető pixelét használja a Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövetés során a látogató személyes adatai nem kerülnek rögzítésre. A Google és Facebook cookie-k tiltása nem befolyásolja a vásárlást.

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Ker-Plan Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. Az

oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos

továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő

megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos

minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is

érvényesítjük.

Aki a webáruházunkban regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Adatvédelmi nyilatkozat hatályos: 2014. június 6. napjától visszavonásig.

Érvényes: 2014.08.22-től visszavonásig